Tu0j th0 t0j ngap tran njem hanh phuc,bu0c tren du0ng la truc cu bay bay,chjeu dj ch0j ra0 ruc hat yeu d0j,tu0j h0n nhjen thanh th0t thjch lam sa0,dj ben em cu0j dua tr0ng vuj ve,vu0t t0c mem khe khe ch0c ghe0 em,em den anh mua kem em m0j njn,gjua canh d0ng anh pjet tjnh lam sa0,aj pan kem tren ru0ng ngat m0t mau,cung vj the ta gjan nhau may bua,r0j anh bu0n nen hua se den em,mu0j cay kem khj anh gap ngu0j pan,anh th0ang nhjn r0j h0n len trang 0f em,
r0j c0 khj em than pun nh0 me,anh khe nhjn r0j vu0t nhe len t0c em,ba0 v0j em rang n0j xa la ay,me cung bu0n neu thay em kh0c nhe,luc dj h0c t0j tan tru0ng ve s0m,dung c0ng tru0ng d0j b0ng em ra,tu l0p 3 ta l0n dan len 6,djeu zuj bun ta djeu ke nhau nghe,th0j gjan tr0j em kh0n l0n them nhjeu,r0j d0j ta cung c0a nhjeu djeu de n0j,
M0t l0j tjnh a chua n0j dc ra,tjnh d0j ta tu lau em c0 hjeu,anh da yeu em tu khj c0n th0 daj,den pj gj0 t0j van maj yeu em,m0t tu0j th0 t0j c0 nhjeu ky njem,ma m0t d0j t0j van maj mang the0.
Trang Chu