Gj0 dua may may cu0j vuj ve,tr0j chuyen mua d0j ta se ben nhau,m0t dem khuya em am chaj ru0u da0,nang bung chaj ru0u d0 va0 tjm anh,m0t dem say men tjnh lanh,vaj mang nang ganh tjnh xanh tra0 ngu0j,m0t vang trang sang xjnh tu0j,d0j ta cung ngam den mu0j dem xuan,tjnh em tra0 tr0n ca tuan,ngan nam van nh0 ngay gan ben em,
PHAI L0NG K0N GAI THI THANH
Saj G0n dat r0ng ngu0j d0ng,k0 nhu ru0ng lua menh m0ng que mjnh,nha chua Duc Phat dep xjnh,nhung ngu0j yeu phat khjen mjnh ng0 ra,k0 nen 0 maj que nha,h0c them chut jt n0j xa xu ngu0j,que nghe0 d0ng lua van vuj,c0ng len chuyen xu0ng khjen tuj dau dau,saj g0n k0n gaj t0c nau,chan dj gjay bjs rat ngau d0 nha,khac han k0n gaj que nha,n0j nang duyen dang khjen ta me ngu0j,m0t lan len ph0 da0 ch0j,l0ng ta luu luyen nhjeu n0j tren nay,ben du0ng ve sy hang cay,nhjn va0 se pjet n0j day thj thanh,c0ng vjen bat ngat mau xanh,tjnh nhan zuj ze xung quanh g0c den,saj g0n tr0ng cung than quen,nhung ngu0j k0n gaj dung chen mua d0,nhjn em anh dung ngan ng0,v0 tjnh em thay van gja v0 quay dj,tr0j 0j em qua nhu mj,lam aj 0m n0j cay sj de ve,u0c gj em cung 0 que,de anh luj den hen the yeu nhau,vang th0 sau lang guj va0,tam tu thu0ng nh0 em na0 c0 hay,lan sau anh den n0j nay,m0ng sau gap laj t0c may m0t lan,tjnh que van the lan lan,ngay ng0 tr0ng net an c an h0j hang,nhjn em vuj ve nhu lang h0a xjnh,m0ng sa0 tr0j sap dat mjnh,ch0 day v0j d0 ven tjnh yeu thu0ng,anh nhu lac l0ng gjua du0ng,nh0 em chj dan t0 tu0ng kh0 khan,anh day da den m0t lan,thj xjn gju maj phut an can 0f em..
Trang Chu