Hoang H0n ve tren nuj,bay chjm h0t g0j m0j,mat tr0j them bun tu0j,tjeng ngu0j rju rjt zuj,cung nhau cha0 bu0j t0j,dua tjen 0ng mat tr0j,ve vuj n0j xu la,mau h0a vang tren la,la luc anh trang xa,ngay vuj da qua da,vj anh da quay pha,nhung dam lua sau nha,tr0ng tr0j mua tam ta,anh cung b0 ch0 qua,ngay em len xu la,c0n nh0 ch0n que nha,chjeu h0ang h0n ta da,h0n nhau du0j maj nha,du ngay ay da xa,nhung anh van 0 nha,m0ng tjn em xu la,rang em se ve nha,ch0 h0ang h0n xanh la,ch0 nu0c bjec dua ta,yeu thu0ng ch0n que nha,..v..