Canh h0a xua vuj dua tr0ng hanh phuc,rjeng t0j pun tr0ng nhung luc nh0 em,nu h0ng th0m em n0ng nang 0ng bu0m,luc hu0ng tan em c0n bu0ng hay kh0ng,vj yeu em d0ng s0ng bun h0a da,vj dau l0ng nen a da chja tay,ngay xua cung chjnh caj n0j nay,anh da hua k0 d0j thay v0j nang,l0j a n0j van nhu vang k0 thay d0j,nhung em yeu dau c0 m0j mjnh anh,m0t d0ng ngu0j xung quanh em nhu the,l0j hen the em 0j da quen sa0,nhjn len tr0j ngam sa0 ta cung u0c,den tr0n d0j k0 nua bu0c xa nhau,ngu0j wen mau l0j u0c the h0m n0,anh sa0 tr0j pe nh0 cung tan mau,m0j ngay na0 tren ca0 h0a c0n n0,the nhung gj0 b0 ng0 nhjn h0a tan,sac hu0ng nang anh day dau can pjet,chj yeu ngu0j tha thjet bang traj tjm,
Maj dj tjm b0ng em tr0ng ky uc,tjm gap nang laj them tuc them dau,n0j yeu nhau ma nang c0n 0ng bu0m,de than gay dj lu0m nhung dau tam,tr0ng nhjeu nam ta tr0ng nhjeu tjnh cam,ma gj0 nay am dam kh0c ly tan,sac hu0ng tan em ve day em am,anh k0 h0n suy ngam gjan tjnh em,yeu saj lam em 0j a tha thjet,cau xjn nang hay pjet tr0ng tjnh yeu,bjet yeu nhjeu dau phaj la hanh phuc,yeu chan that m0j la luc dc vuj,vj yeu em anh ch0n vuj qua khu,s0ng cung nang zuj ze nhu gj0 day,anh sa0 tr0j c0 may ta cung thap,bang lua h0ng am ap cua tjm ta..
Trang Chu